Priodas gyntaf ers tro!

Roedd yn ôl yn 2018 y cysylltodd Catherine a Gareth gyntaf. A dyma’r briodas gyntaf i mi dynnu llun ohoni ers clo lawr Covid. Er mwyn ei wneud hyd yn oed yn fwy arbennig, yn y cyfamser maen nhw wedi cael tripledi! Ac mae’r briodas yn mynd i ymddangos ar Gwesty Adunion ar S4C. Y lleoliad oedd y winllan syfrdanol ym Mhant Du – https://www.pantdu.co.uk/cy/home
*

Read More