Priodas gyntaf ers tro!

Roedd yn ôl yn 2018 y cysylltodd Catherine a Gareth gyntaf. A dyma’r briodas gyntaf i mi dynnu llun ohoni ers clo lawr Covid. Er mwyn ei wneud hyd yn oed yn fwy arbennig, yn y cyfamser maen nhw wedi cael tripledi! Ac mae’r briodas yn mynd i ymddangos ar Gwesty Adunion ar S4C. Y lleoliad oedd y winllan syfrdanol ym Mhant Du – https://www.pantdu.co.uk/cy/home
*

It was back in 2018 that Catherine and Gareth first got in touch.

And theirs is the first wedding I’ve photographed since Covid lockdowns.

To make it even more special, in the meantime they’ve had triplets!

And the wedding is going to feature on Gwesty Aduniad on S4C.

The venue was a first for, the quite stunning vineyard at Pant Du  – https://www.pantdu.co.uk/en/home.

 

You may also like

Leave a comment